Hmong Education & Resources Today (HE&RT)

c/o Hmong Resource Fair

270 Larpenteur Avenue W.

Saint Paul, MN 55113

612-584-0882

heart.hrf@gmail.com

© 2020 Hmong Education & Resources Today

  • Facebook Social Icon

Hmong Resource Fair

Web BP HRF flyer.jpg

Mission

The mission of the Hmong Resource Fair is to focus on providing resources and assistance to the Hmong community and to those who work with them within the Twin Cities and throughout Minnesota.

Hmong Resource Fair lub hom phiaj yog ua kom ib tsoom Hmoob paub txog kev pab ntau yam nyob rau ob lub nroog thiab thoob plaws lub xees misnisxotas. Lub koom txoos no tshwm sim los ntawm cov pej xeem ua txhawj xeeb txog peb haiv Hmoob. 

2019 Sponsors

Platinum

Bronze

Silver

Friends